Gyermekszakkör a Polarisban

Szeptember 25-én ismét elindul a „kisszakkör” a Polaris
Csillagvizsgálóban, a 8-12 éves korosztály számára. A szakköri foglalkozásokat szerdánként tartjuk, 17:00- 18:00 óra között, a
csillagvizsgáló előadótermében.

A szakköri foglalkozásokon elméleti és gyakorlati
ismereteket is elsajátíthatnak a fiatalok. Alaposan megismerkedünk Naprendszerünk
égitesteivel, a csillagok világával, és a Világegyetemünk felépítésével.
Megtanulunk tájékozódni az égbolton, megismerjük a csillagképeket, és alapvető
távcsöves ismereteket szerezhetünk. Röviden áttekintjük a csillagászat
történetét, megismerkedünk a legnagyobb csillagászok életével és munkásságával. A kis csillagászokat Görgei Zoltán szakkörvezető várja!

A szakkörön való részvétel alapfeltétele a Magyar
Csillagászati Egyesületi tagság, belépés a helyszínen vagy honlapunkon.

{mosimage}

Szakköri tematika

1. Beiratkozás, ismerkedés. Az első alkalommal megismerkedünk egymással és felmérjük a gyermekek tudásszintjét. Bemutatjuk a Polaris Csillagvizsgálót, majd ismertetjük a szakköri foglalkozások menetét (tematikáját).
2. Helyünk a Kozmoszban. Első foglakozásunkon a Világegyetemünk szerkezetét tekintjük át dióhéjban.
3. A Naprendszer felfedezése I. A Naprendszer bemutatása tudománytörténeti perspektívából.  Ezen a foglalkozáson megismerkedünk a csillagászattörténet néhány nagy alakjával, a geocentrikus és a heliocentrikus világkép fogalmával.
4. A Naprendszer felfedezése II. Naprendszerünk kutatása ma, avagy űrszondákkal a bolygókhoz. A bolygókutatás legfontosabb űrszondáival kötünk ismeretséget.
5. Atmoszféra, magnetoszféra és a napszél. A bolygók megértéséhez elengedhetetlenül fontos fogalmakat tekintjük át.
6. Otthonunk a Föld. Ezen a foglalkozáson a Földdel, mint égitesttel ismerkedünk meg. Például a Föld mozgásaival, az évszakok változásainak okával, a Föld belső felépítésével, a kontinensvándorlással, a vulkánok fajtáival, a Föld légkörével és mágnesességével.
7. Szomszédunk a Hold. A Hold a legközelebbi égitest a Földhöz és a legkönnyebben tanulmányozható. Megismerkedünk a holdfázisok változásának okával, valamint a holdfogyatkozásokkal. Beszélünk a Hold keletkezéséről, a kráterek kialakulásáról és a holdexpedíciókról, elsősorban a legsikeresebb és legbátrabb vállalkozásról, az Apolló programról.
8. A Merkúr. A Naphoz legközelebb keringő bolygó titkait fedjük fel ezen a foglalkozáson.
9. A Vénusz a Föld ikertestvére? Alig 60 esztendeje még sokan úgy gondolták, hogy a Vénusz lakható bolygó, de már az első űrszondás kutatások kiderítették a szomorú igazságot; a Vénusz felszínén pokoli viszonyok uralkodnak.
10. A Mars. A Naprendszerünkben a Föld után kétségtelenül a legizgalmasabb bolygó a Mars. Ezen a foglakozáson feltárjuk a Mars titkait.
11. A bolygók óriása, a Jupiter. A Naprendszer legnagyobb bolygójával és annak holdjaival ismerkedünk meg.
12. A Szaturnusz, a Naprendszer ékszere. A gyűrűs bolygó titkait fürkésszük ezen a foglalkozáson. Megtanuljuk, hogy miből is áll a fenséges gyűrűje és hogy miféle holdjai vannak a Naprendszer második legnagyobb bolygójának.
13. Az Uránusz. Ezen a foglalkozáson az Uránusszal ismerkedünk meg.
14. A Neptunusz. A legtávolabbi bolygó hideg, de mégis lebilincselő világát fogjuk tanulmányozni.
15. Parányok a Naprendszerben I. A három, egymást követő foglalkozáson a Naprendszer parányait fogjuk tanulmányozni. Elsőként a kisbolygókat.
16. Parányok a Naprendszerben II. Üstökösök
17. Parányok a Naprendszerben III. A Neptunuszon túli világok (Kuiper-objektumok, törpebolygók)
18. Exobolygók.  Bolygók más csillagok körül. A csillagászat egyik legdinamikusabban fejlődő ágát, az exobolygók kutatását tekintjük át.
19. Életadó csillagunk, a Nap. Ezen a foglalkozásunkon a Nap felépítésével, működésével és a naptevékenység Földre gyakorolt hatásaival ismerkedünk meg.
20. A Csillagok világa. A távoli csillagok érdekes és rejtélyes világával ismerkedünk meg. Kettőscsillagok, vörös óriások és fehér törpék, neutroncsillagok és fekete lyukak.
21. A csillagok élete. Ezen a foglalkozáson egy kicsit részletesebben vesszük át, amiről az előző alkalommal már beszéltünk. A csillagok születése, felnőttkora és halála.
22. Tejútrendszerünk. A Tejútrendszer, vagyis a saját galaxisunk egy óriási csillagváros. Ezen a foglalkozáson feltárjuk tágabb otthonunk titkait.
23. A galaxisok világa. A Világegyetem nagy léptékű szerkezetét vesszük át, megismerkedve a közeli és távolabbi galaxisokkal, galaxishalmazokkal és a táguló világegyetemmel.
24. Az űrhajózás alapjai. A rakéták működési elvét nézzük át ezen a foglalkozáson.
25. Ember a világűrben. Az emberes expedíciók áttekintése, a jövő kilátásai.
26. A világ nagy távcsövei. Megnézzük azokat a hatalmas távcsöveket, amelyek feltárják a Világegyetem titkait.
27. Ismerjük meg a csillagképeket 1. Az őszi csillagképek. Ismerkedjünk meg a csillagképekkel kicsit részletesebben. Az elméleti foglalkozások mellett gyakorlati ismeretekre is szert teszünk. Jó módja a tanulásnak, ha az elméletben megtanultakat a saját szemünkkel is látjuk. Megtanulunk tájékozódni az égen, amihez elengedhetetlen az egyes csillagképek ismerete. A csillagképekben található kettősök, halmazok és ködök világát is tanulmányozzuk a csillagvizsgáló távcsöveivel. Ennek a foglakozásnak az időpontja nem fix, akkor tartjuk meg az ősz folyamán, ha az időjárás kegyes lesz hozzánk.
28. Ismerjük meg a csillagképeket 2. A téli csillagképek. Az előző folytatása, valamikor a tél folyamán lesz beiktatva.
29. Ismerjük meg a csillagképeket 3. A tavaszi csillagképek. Értelemszerűen tavaszi foglalkozás.
30. Csillagászati műszerek. Megismerkedünk a különféle csillagászati távcsövekkel és használatukkal.
31. Észlelési gyakorlat 1. A Hold. A vizuális holdészlelés fortélyait ismerjük meg.
32. Észlelési gyakorlat 2. A Nap. Biztonságos napszűrők segítségével vizsgáljuk a központi csillagunk felszínét.
33. Észlelési gyakorlat 3. Bolygók. A bolygóészlelést gyakoroljuk, az éppen látszó bolygókon.
34. Észlelési gyakorlat 4. Kettőscsillagok távcsővégen. A kettőscsillagok észlelésének titkait ismerjük meg.
35. Észlelési gyakorlat 5. Mély-ég objektumok távcsővégen. Planetáris-ködök, csillaghalmazok és társaik észlelésének a gyakorlata.

Ajánljuk...